Sơn nhũ tương
Hiển thị Sản phẩm

Texicryl 13-074

Nhà sản xuất : Scott Bader - Anh
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Texicryl 13-074 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic.

Texicryl 13-602

Nhà sản xuất : Scott Bader - Anh
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Texicryl 13-062 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic.

Texicryl 13-065

Nhà sản xuất : Scott Bader - Anh
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Texicryl 13-065 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic.

Texicryl 13-072

Nhà sản xuất : Scott Bader - Anh
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Texicryl 13-072 là nhựa nhũ tương copolymer styren acrylic, có khả năng tương hợp với...
Hiển thị Sản phẩm
2.03498 sec| 2756.422 kb