Sơn nhũ tương
Hiển thị Sản phẩm

Chartwell B-515.71W

Nhà sản xuất : Chartwell - Mỹ
Bao gói : 70 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Chartwell B515-71W là hóa chất dùng cho keo dính hệ nước, tăng bám dính vào...

Dispelair CF 328

Nhà sản xuất : Blackburn - Anh
Bao gói : 200 kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Dispelair CF 328 là hóa chất sử dụng rộng rãi cho các loại sơn, mực...

Chất phá bọt ngành sơn và mực in

Nhà sản xuất : - None
Bao gói : 180 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Phụ gia chất phá bọt ngành sơn là hóa chất sử dụng cho keo dán hệ...

Dispelair CF 245

Nhà sản xuất : Blackburn - Anh
Bao gói : 180 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Dispelair CF 245 là hóa chất sử dụng cho keo dán hệ nước, nhũ tương...

Dispelair CF 335

Nhà sản xuất : Blackburn - Anh
Bao gói : 180 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Dispelair CF 335 là hóa chất sử dụng cho các loại keo dán, sơn hệ...

Dispelair CF 900

Nhà sản xuất : Blackburn - Anh
Bao gói : 180 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Dispelair CF 900 là hóa chất sử dụng cho keo dán hệ nước, nhũ tương...

Dispelair CF 904

Nhà sản xuất : Blackburn - Anh
Bao gói : 200 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Dispelair CF 904 là hóa chất sử dụng cho các loại nhũ tương polymer, sơn...

Texicryl 13-313

Nhà sản xuất : Scott Bader - Anh
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Texicryl 13-313 là một nhựa carboxylated acrylic copolyme dạng nhũ tương.

Texicryl 13-317

Nhà sản xuất : Scott Bader - Anh
Bao gói : 200 Kg/phuy
Mô tả sản phẩm :
Texicryl 13-317 là một co-polymer Carboxylated acrylic dạng nhũ tương.

BP 527

Nhà sản xuất : Ipel - Brazil
Bao gói : 30 Kg/thùng, 33 Kg/thùng
Mô tả sản phẩm :
Là một hóa chất bảo quản trong thùng hiệu quả cho các loại sơn trang...
Hiển thị Sản phẩm
2.24534 sec| 2785.508 kb