Sơn dung môi
Hiển thị Sản phẩm
Additol XL 480

Additol XL 480

Additol XL 480 là loại co-polymer acrylic modified, trọng lượng...
Additol VXL 4930

Additol VXL 4930

Additol VXL 4930 là một dạng Silicon đã được modify...
Siltech C-32

Siltech C-32

Siltech® C-32 là sản phẩm lỏng silicone có nhóm chức...
Cycat 296-9

Cycat 296-9

Xúc tác Cycat 296-9 là một dạng xúc tác được...
Cycat 4040

Cycat 4040

Xúc tác Cycat 4040 là xúc tác Axit Sulfonic dạng...
Cycat 4045

Cycat 4045

Xúc tác Cycat 4040 xúc tiến quá trình khâu mạch...
Siltech C-1700

Siltech C-1700

Siltech® C-1700 là sản phẩm chứa 100% hợp chất chống...
Siltech C-20

Siltech C-20

Siltech® C-20 là chất hoạt động bề mặt copolymer silicone...
Hiển thị Sản phẩm
2.00457 sec| 2766.305 kb