Bảo vệ nồi hơi
Hiển thị Sản phẩm

S-7

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 2,3 Kg 22,7 Kg
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm khử oxy bảo vệ hệ thống nồi hơi khỏi sự ăn mòn của...

VpCI®-617

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất ức chế ăn mòn và chống cáu cặn, bảo vệ lâu dài, có thể...

VpCI®-615

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất ức chế ăn mòn dài hạn gốc phosphonate bảo vệ nồi hơi áp suất...

M-615

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất ức chế ăn mòn dài hạn gốc phosphonate bảo vệ nồi hơi áp suất...

S-15

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm này là sự kết hợp của chất khử oxy và các amin trung...

S-14

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất chống cáu cặn trong xử lý nước. Không cháy và không độc

S-10/ 10F

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Chất ức chế ăn mòn cho quá trình làm nguội và ngưng tụ trong nồi...

S-8

Nhà sản xuất : Cortec - Mỹ
Bao gói : 19 Lit 208 Lit
Mô tả sản phẩm :
Sản phẩm khử oxy bảo vệ hệ thống nồi hơi được FDA chấp thuận
Hiển thị Sản phẩm
1.94307 sec| 2773.953 kb